درباره سرویس

تمامی اشتراک های سایت دارای ضمانت بی قید و شرط عدم قطعی می باشند و در صورت قطع شدن سرویس قبل از تمام شدن تاریخ یک اشتراک جدید به شما تعلق می گیرد !

نرم افزارهای ویندوز

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  دانلود نــرم افـزار Any Connect ویندوز

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  دانلود نــرم افـزار Open Connect ویندوز

 • نرم افزارهای اندروید

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  دانلود نــرم افـزار Any Connect اندروید

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  دانلود نــرم افـزار Open Connect اندروید

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  دانلود نــرم افـزار CPanel Farsi اندروید

 • فایل کانفیگ

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  فایل کانفیگ مخصوص ویندوز 7 و 10

 • محمود داودی 3 فروردین 1401
  فایل کانفیگ مخصوص OpenVPN